SVD bra artikel om nya klassificeringen av datorspelsberoende av WHO

SVD Dataspelsakuten.jpg

– Nu kan datorspelsberoende beskrivas som ett tillstånd som motiverar behandling. Dessutom riktas mer uppmärksamhet mot företeelsen, vilket uppmuntrar till mer forskning. I dag saknas säkra uppgifter om hur stort problemet är, hur psykosocial utveckling och hjärnans utveckling påverkas samt vilka behandlingar som fungerar bäst.