Föreläsningar om Nätmobbning

Photo by Highwaystarz-Photography/iStock / Getty Images
 
 

NYHET: Vi erbjuder föreläsningar och utbildningar kring nätmobbning

"Nätmobbning" är när ett barn eller tonåring blir hotad, trakasserad, förödmjukad, generad eller på något annat sätt blir måltavla för andra barn eller tonåringar som använder Internet eller andra interaktiva digitala enheter som mobiltelefoner eller datorer. 

De metoder som används begränsas endast av barnets fantasi och tillgång till teknik. Och nätmobbning kan ske på endast ett ”klick” dvs ett ögonblick och skadan är skedd. Barnen oftast ändrar sin roll från att vara offret till att bli själv mobbaren, och vice versa igen.. Det finns även fall där offret har dött och begått självmord som ett resultat från att ha ha blivit utsatt för nätmobbning. 

"Nätmobbning är oftast inte en engångs kommunikation, ofta handlar det om ett dödshot eller fysiska hot gällande kroppsskador. Barn är oftast mer medveten om denna typ handling medan föräldrar är oftast mer oroliga kring barnets språkanvändning som används än den sårande effekt som ett oförskämt inlägg kan påverka en individ."
Photo by FatCamera/iStock / Getty Images

Skolor bör vara proaktiva gällande nätmobbning och kan bli mycket effektiva genom att utbilda sig inom denna fråga och upptäcka detta i ett tidigt skede. Elever bör även få kunskap om detta för att förstå innebörden och konsekvenserna gällande nätmobbning. 

Varför nätmobbning är annorlunda?

Barn som utsätts för nätmobbning ofta mobbade personligen också. Dessutom, barn som nätmobbning har svårare att komma bort från beteendet. Nätmobbning kan hända 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, och nå någon även när han eller hon är ensam. Det kan hända när som helst, dag och natt. 

Nätmobbning relaterade meddelanden och bilder kan skickas anonymt och distribueras snabbt till en mycket bred publik. Det kan vara svårt och ibland omöjligt att spåra källan. Radera olämpligt eller trakasserande meddelanden, texter och bilder är extremt svårt efter att de har skrivit eller skickats.

Barn som har blivit utsatt för nätmobbning är mer benägna att:

  • Använder alkohol och droger
  • Skolka
  • Få sämre betyg
  • Låg självkänsla 
  • Få hälsoproblem

Om du vill ha mer information maila oss på info@dataspelsakuten.se