Skolföreläsningar

Skolundervisning utmanas idag av att elever använder sin elektronik som ett verktyg för utbildning under lektionstid. Lärare upptäcker ofta att många elever blir distraherade och de använder sina mobiler och datorer till andra syften än sådant som är skolrelaterat. PISA-rapporterna visar tydligt att elevernas betyg har sänkts dramatiskt och man har sett att det kan ha eller har en koppling till teknikanvändning och distraktioner.

Patrik Wincent - Föreläsare & VD på Dataspelsakuten

Patrik Wincent - Föreläsare & VD på Dataspelsakuten

1. Hur mycket tid (och pengar) lägger du på online aktiviteter?
2. Hur ofta växlar du mellan läxläsning och aktiviteter på din mobil,tex kontrollera Facebook, titta på youtube eller spela spel?
3. Har du svårigheter att fokusera på ditt skolarbete?
4. Har kanske t.o.m dina betyg påverkats?
5. Har du - eller dina föräldrar - försökt att sätta gränser för ditt skärmbruk? 

Detta är en skolanpassad föreläsning för studenter, hög och mellanstadie-elever. Föreläsningen ger tydlig information om vad skärm och dataspelsmissbruk är och hur man kan jobba med det på ett förebyggande sätt. Vi går igenom definitionen av skärm och dataspelsmissbruk, hur vi identifierar problematiken och hur vi bör agera. En informationsrik timme som är väldigt uppskattad.

Facebook, Youtube, ett samtal med en vän, lyssna på musik – jag gör alltihop samtidigt. Jag gör verkligen en miljon saker på en gång, precis som många andra i min ålder. Ibland säger jag till mig själv: Jag måste sluta med det här och göra mitt skolarbete, men jag kan inte.
— Kalle, 19 år

Varför multitasking är hämmande för våra elever!

Föreläsningarna är lättsamma i sin ton, men med massor av bra fakta som går fram till eleverna och som gör skillnad för hur eleverna uppfattar fokus och närvaro i skolan. 

Det verkar som att vi idag har svårt att ha tråkigt och göra en sak i taget. Vi ser folk som har tre, fyra fönster öppna på datorn samtidigt. Det kan kännas lustfyllt att vilja göra många olika saker, men det har alltid en bieffekt, och i det här fallet är det att vi gör samtliga saker betydligt sämre. Utifrån vår biologiska natur har vi tyvärr inte förmågan att kunna fördela vår uppmärksamhet, utan det blir per automatik ett sämre resultat jut på grund av våra hjärnor. Allt det här skriver Nicholas Carr om i The Shallows, som är en utmärkt källa till mer information. Han nämner också att vi får svårt att minnas och integrera informationen som hamnar i vår väg. Det blir en så kallad ytlig inlärning som på sikt glöms bort. 

Dopaminet styr vår hjärna, men om vi inte styr över dopaminet, vad händer då? 
En lärorik och underhållande föreläsning, som håller eleverna på tårna och får dem att reflektera över sitt beteende, och som stöttar fokus och goda studievanor.