Vårt team på Dataspelsakuten


Patrik Wincent, VD
Auktoriserad terapeut & föreläsare

”Vi ser idag ett kraftigt ökande problem med ungdomar som befinner sig i dataspelsmissbruk. Av egna erfarenheter vet vi jag att dataspelsmissbruk slår hårt mot individen och ger allvarliga sociala, fysiska och mentala konsekvenser. Att behandla dataspelsmissbruk är gynnsamt för hela familjen.”


5448335436_decf8982aa_b.jpg

Tuula Wallsten, Behandlingschef MD, Chefsläkare

Psykiatriker inom landstinget Västmanland och Chefsläkare. Tulla är vår behandlingschef på dataspelsakuten. 


patrik.forsberg

Patrik Forsberg, Föreläsningar, coach & web

Patrik Forsberg är utbildad på Kaospiloterna vid Malmö Högskola. Han har även lång erfarenhet av personlig utveckling och är diplomerad Zen Coach. Eftersom han är diabetiker har han alltid brytt sig om sin hälsa och tränar Yoga regelbundet sedan tio år. Patrik började spela dataspel redan som 5-åring och har i perioder spelat alldeles för mycket. I dag kan han njuta av spel när det finns tid över. Han är förälder, egenföretagare och arbetar med web, projektledning och affärsutveckling. 


patrik smetana

Patrik Smetana - Socionom & Systemvetare 

Patrik Smetana är socionom från Lunds Universitet. Han har även en examen i Systemvetenskap. Patrik arbetade i drygt 10 år med IT innan han beslöt sig för att studera till socionom med specialisering missbruk.  Intresset för datarelaterade problem uppstod under tonåren då Patrik själv spelade överdrivet mycket. Han spelar fortfarande och tror att i stort sett alla kan lära sig ett balanserat förhållningssätt till datorn med hjälp av rätt verktyg. Under senare år har Patrik intresserat sig för forskning inom området och arbetar för närvarande med en vetenskaplig artikel om spelberoende. Han har läst på HumaNova och praktiserar mindfulness sedan 2007. Patrik har även arbetat inom missbruksvården och med långtidsarbetslösa. Som behandlare är han nyfiken och försöker möta varje person där han befinner sig och inspireras av motiverande samtal (MI) och kognitiv beteendeterapi (KBT).


Anna Söderström Dataspelsakuten

Anna Söderström - Dipl. Relationsterapeut, 

Anna har lång erfarenhet av att arbeta med ungdomsproblematik och grupprocesser. Som diplomerad relationsterapeut är Anna en viktig del i arbetet med att stödja familjer och grupper i målsättningen att få till en förändring. Gestaltterapin är hennes grund att arbeta utifrån. Hon har även erfarenhet av att arbeta med olika former av beroendeproblematik, diagnoser och ångesttillstånd hos både barn och vuxna. Hon är också utbildad inom Motivational Interviewing (MI).


Camilla Synnergren Integrativ terapeut och  Integrativ coach

Camilla Synnergren är certifierad Integrativ terapeut och certifierad Integrativ coach. Hon är även utbildad familjehandledare i Jesper Juuls Family Lab. Hon har lång erfarenhet och kompetens av att arbeta med grupprocesser inom missburksproblem, ätstörningar och utbrändhet. Camilla arbetar även med ungdomar och vuxna med olika diagnoser inom autismspektrat, asberger, adhd, add m.m. Camilla har även lång erfarenhet inom träning, kost och hälsa. Hon är utbildad kostrådgivare samt certifierad instruktör inom grupp- och styrketräning. Hon har djupa kunskaper i vikten av och kopplingen mellan fysisk aktivitet samt kost och hur det länkas till vår fysiska och mentala hälsa.  Camilla brinner för barn och ungdomars välmående och vägleder familjer och föräldrar att hitta rätt i vardagspusslet och problem samt finna en balans i livet som stärker familjebanden.


Johan Klefbeck leg psykolog och leg psykoterapeut. 

Johan Klefbeck dataspelsakuten

 

Johan har skrivit ett flertal böcker, bland annat ”Nettverk och ekologi ” (ekologiskt perspektiv på barns utveckling och nätverksterapeutiska metoder i behandlingsarbetet med barn ) till- sammans med Terje Ogden. Han har även medverkat i olika projekt om nätverksarbete inom Sverige och Norden, exempelvis som utbildare och handledare i nätverksarbete med kollegorna i Nordiska Nätverksprojekt samt i ett Sidaprojekt i Moskva


March Hagberg

Marc Hagberg leg psykolog

Är leg.psykolog till yrket och har jobbat med människor i hela sitt liv. Han har många intressen, många vänner, kontakter och en hel del folk i mitt nätverk inom skiftande yrken och intresseområden, sport, fiske, kultur mm.

  • 26 års erfarenhet av rekrytering/ urval/ personbedömning,
  • 31 års erfarenhet av ledarskap
  • 38 års erfarenhet av föräldraskap

 


ANITA RANKE

Jag är diplomerad Samtalsterapeut och Systemisk coach med psykosyntes som inriktning inom psykologin, förhållningssätt och livsfilosofi. Därutöver är hon diplomerad seminarieledare inom Family-Lab och utbildad konstellatör vid Svenska Hellingerinstitutet (familjekonstellationer).